HOE VIND JE EEN GOEDE ADVOCAAT INCASSORECHT?

goede advocaten incassorecht per stad

Een enkele "losse" vordering of grootschalige incasso

Incassobureaus zijn vooral geïnteresseerd in grote klanten met veel incasso's. Voor deurwaarders geldt, in iets mindere mate, vaak hetzelfde. Heb je als particulier iets van iemand te vorderen, dan is het vaak verstandig om naar een advocaat te stappen. Gaat het om een gewone vordering, zonder bijzondere problemen, dan kan vrijwel ieder advocatenkantoor zo'n kwestie behandelen en is er geen specialistische kennis van incasso nodig.
Waar wij hierna spreken over "incasso" doelen we vooral op het grootschalig incasseren van vorderingen. Want behalve incassobureaus en deurwaarders zijn er ook advocaten die zich bezighouden met het incasseren van vorderingen op een wat grotere schaal.

TIP !

Hulp nodig bij het vinden van een goede advocaat familierecht, arbeidsrecht of huurrecht?
Wij vinden een goede advocaat voor jou! Gratis en vrijblijvend!
 

TIP !

Goede advocaten op vrijwel alle rechtsgebieden vind je bij Omnius.
 
Stel nú jouw vraag! (Helpdesk 7 dagen per week open.)
 

Incassobureau, deurwaarder of advocaat

De incassomarkt in Nederland is grotendeels in handen van incassobureaus en deurwaarders. Incasso-advocaten spelen een bescheiden rol.
De kleine rol van incasso-advocaten heeft zijn historische redenen. Vroeger mochten advocaten geen reclame maken (en incassobureaus wel), advocaten hadden de naam om duur te zijn, advocaten liepen achter op het gebied van automatisering en de beroepsgroep was niet erg klantgericht: het leek er meer op dat de klant blij mocht zijn dat de Meester naar zijn zaak wilde kijken, dan dat de advocaat blijdschap toonde over een nieuwe klant.
Inmiddels voelen de meeste advocatenkantoren zich niet meer verheven boven hun klanten en werken zij als een normaal bedrijf.
Voor de klant kan het forse voordelen hebben om naar een incasso-advocaat toe te stappen in plaats van naar een deurwaarder of een incassobureau. Voor zaken als het aanvragen van een faillissement, conservatoir beslag leggen, een exequatur vragen en procedures voeren bij de rechtbank, is altijd een advocaat nodig. Een incassobureau of een deurwaarder zal voor al dit soort zaken dus toch weer een advocaat moeten inschakelen. Er wil dan nogal eens vertraging ontstaan door de overdracht of door fouten in het voortraject.
De eerlijkheid gebiedt overigens om te zeggen dat de incasso-advocaat (en het incassobureau) uiteindelijk weer een deurwaarder nodig hebben om rechterlijke uitspraken tenuitvoer te leggen (betekeningen en executoriaal beslag). Je vindt alle deurwaarders in Nederland op onze zusterwebsite deurwaarders.
Niet alle kantoren van incasso-advocaten zijn ingericht op verwerking van duizenden incasso's per maand. Voor dat soort zeer grootschalige incasso zijn de incassobureaus en sommige deurwaarders beter toegerust.
Voor iets minder grootschalige incasso, en zeker als er vaak sprake is van inhoudelijk verweer door de debiteur, loont het de moeite om aan een incasso-advocaat offerte te vragen.

Nieuw: Ook DAS, marktleider op het gebied van rechtsbijstand, heeft tegenwoordig een aparte poot no cure no pay incasso, die zich richt op het incasseren van rekeningen voor ondernemers.

Waar vind je gespecialiseerde incasso-advocaten, deurwaarders en incassobureaus?

Advocaten die zich bezighouden met incasso vind je op de eerste palats op onze pagina overzicht van advocaten incassorecht.
De meeste advocaten die zich in incassozaken gespecialiseerd hebben, zijn verenigd in de VIA (Vereniging van Incasso- en procesAdvocaten). Op de website van de VIA staan alle leden vermeld per provincie. Daar zou je dus ook kunnen zoeken.
Een deurwaarder is te vinden op de website van hun beroepsorganisatie, de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).
De belangrijkste incassobureaus hebben zich verenigd in de NVI. Op hun website NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen) tref je een overzicht aan van de leden.

Kosten incasso, incassotarief, no cure no pay

De kosten van incasso komen in principe voor rekening van de debiteur. Zeker bij grootschalige incasso zullen (goede) incassobureaus, deurwaarders en incasso-advocaten proberen om zodanig te declareren dat de klant tenminste de hoofdsom zal ontvangen.
Bij een redelijke hoeveelheid incasso's bedragen de kosten dus meestal nihil.
Veel incasso-advocaten hanteren, net als deurwaarders en incassobureaus, een "incassotarief" dat neerkomt op een percentage van het geïnde bedrag. Dit komt dus vrijwel neer op "no cure no pay", wat in andere zaken niet is toegestaan voor advocaten, maar in incassozaken wél (zie ook onze pagina Advocaat no-cure-no-pay.
In de praktijk zijn de tarieven van incassobureaus, deurwaarders en incasso-advocaten dus hetzelfde.

Wat kun je verwachten van de VIA-incasso-advocaat?

Op de website van VIA (Vereniging van Incasso- en procesAdvocaten) vinden we de volgende informatie:

De vereniging van incasso- en procesadvocaten is in 1993 opgericht, op initiatief van de Nederlandse Orde van Advocaten. In VIA zijn advocaten verenigd die gespecialiseerd zijn in het innen van geldvorderingen.
Als advocaat kun je alleen lid worden van VIA als je aan strenge eisen voldoet. VIA-leden zijn onderworpen aan een reglement permanente opleiding en dienen jaarlijks een vastgesteld aantal opleidingspunten te halen. Alle leden zijn speciaal opgeleid en onderworpen aan strenge gedragsregels gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Door zijn specialisatie kan de VIA-advocaat vaste tijdschema's voor te nemen acties hanteren en met geringe tijdsbesteding voor u incasseren.
Het VIA logo is een keurmerk: een waarborg voor kwaliteit.

Een VIA-advocaat:
  • is gespecialiseerd in incasso
  • levert maatwerk
  • kent uw organisatie en streeft naar een langdurige, persoonlijke vertrouwensband
  • stelt uw commerciële belangen voorop
  • is raadsman en uitvoerder
  • kan voor u het gehele traject aan, vanaf eerste sommatie, gerechtelijke procedure, tot en met executie van een vonnis
  • zal altijd eerst streven naar een minnelijke oplossing met uw debiteur om daarmee een procedure te voorkomen
  • analyseert uw debiteurenbeleid
  • legt afspraken tussen uw klant en u vast
  • adviseert over algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Onze onafhankelijkheid

De auteur van deze website is in de 90-er jaren lid geweest van de VIA. Hij heeft op dit moment geen enkele band met de VIA of met leden van de VIA. Dat hij een lans breekt voor de incasso-advocaat heeft ongetwijfeld te maken met zijn ervaringen als zodanig, maar is tegelijkertijd zijn eerlijke en onafhankelijke opinie.