HOE VIND JE EEN GOEDE ADVOCAAT ONTEIGENINGSRECHT EN PLANSCHADE

goede advocaten onteigeningsrecht per stad

Goedkope oplossingen, onteigening, planschade en nadeelcompensatie

Krijg je te maken met onteigening, dan heeft het meestal weinig zin om te zoeken naar goedkope rechtsbijstand omdat vrijwel altijd de tegenpartij (de overheid) jouw kosten van rechtsbijstand moet betalen. Wij zouden dus gelijk naar de beste specialist toegaan.
Bij planschade en nadeelcompensatie komen de kosten vaak (deels) voor jouw eigen rekening. Kijk dan dus eerst even op onze pagina's gratis rechtsbijstand (vakbond, juridisch loket) en toevoeging, pro deo (subsidie op advocaatkosten) voordat je een advocaat inschakelt.
Je moet er wel rekening mee houden dat niet alle advocaat-specialisten op onteigeningsgebied zaken op basis van "toevoeging" behandelen. Vraag daar dus vooraf naar.

TIP !

Hulp nodig bij het vinden van een goede advocaat familierecht, arbeidsrecht of huurrecht?
Wij vinden een goede advocaat voor jou! Gratis en vrijblijvend!
 

TIP !

Goede advocaten op vrijwel alle rechtsgebieden vind je bij Omnius.
 
Stel nĂș jouw vraag! (Helpdesk 7 dagen per week open.)
 

De vereniging van onteigeningsadvocaten (de VOA)

Onteigening, planschade en nadeelcompensatie is een vak apart. Het is dus verstandig om een specialist op dat gebied in te schakelen. Dat zijn er een stuk of 60 en zij hebben zich verenigd in de VOA (Vereniging van OnteigeningsAdvocaten).
Je vindt deze advocaten ook in ons overzicht van advocaten onteigeningsrecht.
Het is niet onze gewoonte om websites van anderen over te schrijven, maar de website van de VOA is bijzonder helder en duidelijk zodat wij hieronder toch maar hun teksten gebruiken.

Onteigening

Onteigening

Als de overheid plannen ontwikkelt op uw grondgebied, probeert zij eerst uw eigendom van u te kopen. Het bedrag moet uw schade volledig dekken. Dat wil zeggen u heeft in beginsel recht op vergoeding van zowel vermogensschade als inkomensschade. Wordt uw woonhuis onteigend, dan moet de overheid u in staat stellen een nieuw woonhuis met een vergelijkbaar woongenot te kopen. Bedrijfsverplaatsing kan een gevolg zijn van de onteigening. De kosten daarvan moeten vergoed worden. Niet alleen eigenaren maar ook huurders en pachters hebben recht op schadevergoeding.

De procedure

Komt u niet tot overeenstemming, dan kan de overheid tot onteigening overgaan. Daarvoor is een procedure vastgesteld. De rechtbank spreekt de onteigening uit en stelt vast hoeveel schadevergoeding u krijgt. Voordat de onteigening werkelijk plaatsvindt, gaat een lid van de rechtbank samen met een aantal deskundigen die door de rechtbank benoemd zijn, de situatie ter plekke bekijken. De deskundigen adviseren de rechter over de hoogte van de schadevergoeding.

Onteigeningsadvocaten

Advies, onderhandelen en bijstand bij onteigening is specialistisch werk. De wet geeft weinig regels. Het houvast komt van rechterlijke uitspraken die al eerder zijn gedaan in vergelijkbare gevallen. Dat betekent dat kennis en ervaring nodig zijn om u goed te kunnen adviseren en voor u in een procedure op te treden. De leden van de VOA (Vereniging van OnteigeningsAdvocaten) zijn specialisten. U kunt bij hen terecht voor advies, ook als er nog geen sprake is van een rechtszaak.

Kosten

De advocaatkosten die u maakt in de onteigeningsprocedure komen in het algemeen in aanmerking voor vergoeding als onderdeel van de schadevergoeding. De rechtbank beoordeelt dan zo nodig de hoogte van deze kosten. Deze regeling geldt alleen voor onteigening en niet voor nadeelcompensatie of planschadeprocedures.

Planschade en nadeelcompensatie

Planschade of nadeelcompensatie

Gemeenten wijzigen regelmatig hun bestemmingsplannen of verlenen daarvan vrijstelling voor een bepaald bouwplan. Wegen worden aangelegd of juist afgesloten. U kunt hierdoor schade lijden zonder dat grond van u benodigd is, dus buiten onteigening. Denk aan geluidsoverlast van een weg of eenverstoring van uw uitzicht door hoogbouw. Uw huis kan daardoor minder waard worden. Ook bedrijven kunnen schade lijden bijvoorbeeld doordat vrachtverkeer moet omrijden of afnemers het bedrijf niet meer kunnen vinden. In die gevallen moet de overheid de schade naar redelijkheid vergoeden.

Deskundig advies

Advies en bijstand bij planschade en nadeelcompensatie is specialistisch werk. De wet geeft weinig regels. Het houvast komt van rechterlijke uitspraken die al eerder zijn gedaan in vergelijkbare gevallen. Dat betekent dat kennis en ervaring nodig zijn om u goed te kunnen adviseren en u bij te staan bij het verzoek aan de overheid. De leden van de VOA (Vereniging van OnteigeningsAdvocaten) zijn ook specialisten op dit gebied.

De kosten

De advocaatkosten die u maakt bij planschade en nadeelcompensatie komen in het algemeen niet voor vergoeding in aanmerking. Uw advocaat informeert u over het door hem gehanteerde tarief.