ECHTSCHEIDING EN KINDEREN
ouderlijk gezag

advocaten voor echtscheiding en scheidingsbemiddeling

Wat is ouderlijk gezag?

Tijdens het huwelijk hebben ouders het "ouderlijk gezag" over hun kinderen. Wat houdt dat in?
Meestal doen we hier niet aan het citeren van wetsteksten, maar deze keer maken we een uitzondering omdat de wet (ook bij uitzondering) heel leesbaar is. Voor de overzichtelijkheid laten we wat stukken weg.

1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
2.Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.
3.Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.
4.Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk ..... recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.
5. .....

De verplichting van no. 3, om ook de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen, is nieuw in de wet. Die bepaling is niet voor niets in de wet gekomen en wordt door rechters zeer serieus genomen. En zoals hieronder te lezen is, geldt die verplichting niet alleen tijdens het huwelijk maar ook erna.

TIP !

Hulp nodig bij het vinden van een goede advocaat familierecht, arbeidsrecht of huurrecht?
Wij vinden een goede advocaat voor jou! Gratis en vrijblijvend!
 

TIP !

Goede advocaten op vrijwel alle rechtsgebieden vind je bij Omnius.
 
Stel nú jouw vraag! (Helpdesk 7 dagen per week open.)
 

Wat verandert er door echtscheiding in het ouderlijk gezag?

Als het goed is: niets. Ook na echtscheiding (of beëindiging geregistreerd partnerschap) houden beide ouders gewoon het ouderlijke gezag.

Alleen in uitzonderlijke situaties kan aan de rechtbank gevraagd worden om slechts aan één van de twee ouders het gezag toe te kennen, namelijk als:
a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
b. wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is

Voor degene die denkt, ha, met punt b. kun je alle kanten op: het is de bedoeling van de wet dat ouders na echtscheiding samen het ouderlijk gezag blijven uitoefenen. En rechters houden zich aan die bedoeling van de wet. Er moet dus echt sprake zijn van een heel uitzonderlijke situatie, wil er tot "eenhoofdig" gezag worden besloten.

De verplichting om de banden van het kind met de andere ouder te bevorderen blijft bij eenhoofdig gezag natuurlijk gewoon overeind.